NYA REGLER GÖR DET ENKLARE ATT BYGGA MAX ATTEFALL I NORGE

October 24, 2023
Den 1 juli trädde nya regler i kraft som liknar de regler vi har för attefallshus i Sverige. Tidigare var minsta tillåtna bostadshus 34 kvadrat men de nya reglerna tillåter 25 -30 kvadrat. I Norge kallas det “mikrohus” som det ställs mindre byggtekniska krav på men fortfarande kan kommunala byggplaner sätta begränsningar, t ex för placering av huset på tomten. Vill du veta mer om reglerna för “mikrohus” kan du gå in på Direktoratet for byggkvalitets hemsida https://www.dibk.no/ #attefallshus
}