DU HAR VÄL INTE GLÖMT NÅGOT?

“Snart är det dags att börja bygga ditt MAX Attefall. Därför är det viktigt att vi båda har förberett oss på bästa sätt. Här under finns en liten checklista för att kontrollera att allt är som det ska. Klicka för, skicka in och du har tagit ett steg till på vägen mot inflyttning i din nya attefallshus.

Både att det finns tillräcklig tillfartsväg och att det finns plats för vår trailer (ca 16,5 meter) och kran för lyft enligt vår specifikation.
För tillfällig uppställning av husmodulerna behövs ca 10 meter reglar eller motsvarande för att skydda dem mot blött underlag.

När vi har fått ditt svar startar vi tillverkningen så snart din delbetalning för denna fas (30 procent av totalbeloppet) är insatt på MAX Attefalls bankgiro; 5791-9762.

Efter detta återkommer vi med uppgift om preliminär leveransvecka vilket innebär att du kan preliminärboka lyftkran med förare. När vi vet exakt leveransdag kommer vi att kontakta dig för att få en bekräftelse på att lyftkran och förare är bokad till samma dag. Vi beräknar att vara på plats kl 07.00 på monteringsdagen.

Har du några frågor om detta, kontakta oss på 031–92 67 67 eller maila till vår kundservice. Nu närmar sig dagen när du kan flytta in i världens största attefallshus.

Observera att vissa av fotografierna endast visar exempel. Inredning och utförande kan variera över tiden.

Loading...
}