• • • ETT HUS DU FÅR  BYGGA PÅ PRICKAD MARK • • •

BESTÄLL RITNINGSPAKET

Fyll i formuläret för att göra din beställning. Observera att du måste välja om den avser MAX Attefall eller MAX Mega, vilken typ av grund du kommer att bygga på samt vem som är köpare.Så fort vi har fått din beställning kommer vi att skicka en faktura. När du har betalat denna kommer vi att skicka ritningspaketet till den e-postadress du har angett i formuläret. Om du har några frågor om beställningen av ritningspaketet, använd kontaktformuläret längst ner på denna sida eller ring 0734-40 40 10 eller 0766-30 67 16..

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

VILLKOR FÖR NYTTJANDE AV RITNINGSPAKET FÖR MAX ATTEFALL ALTERNATIVT MAX MEGA

1. MAX Attefallshus AB tillhandahåller köparen ritningar för ansökan om startbesked eller bygglov för
uppförande av attefallshus.

2. Köparen får ingen rätt att uppföra ett eller flera hus typ MAX Attefall alternativt MAX Mega utan detta
regleras i separata villkor.

3. Köparen bekräftar att denne är underrättad om och fullt införstådd med att separata villkor
måste godkännas för att få rätt att uppföra ett hus typ MAX Attefall alternativt MAX Mega.

4. Köparen äger inte rätt att upplåta ritningspaketet till tredje part innan samtliga villkor har godkänts
av Köparen.

4. För erhållandet av ritningspaketet ska köpesumman inbetalas till MAX Attefallshus AB.
Betalning sker mot faktura.

Pris: 5 000 SEK inklusive moms.

5. MAX Attefallshus AB försäkrar att denne innehar samtliga rättigheter till MAX Attefall samt till MAX Mega.

6. Eventuell tvist rörande detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid tingsrätten i Göteborg.

Dessa villkor gäller fr o m 2023-09-01 och tills vidare.

Godkänn villkor

skicka din fråga om beställning

}
Verifierad av MonsterInsights