vi hjälper dig hela vägen

Vårt mål är att ge dig maximal boyta i ditt attefallshus till ett så lågt pris som möjligt, utan att fuska med varken utrustning eller kvalitet. Därför låter vi dig göra en del av jobbet, antingen själv eller med hjälp av lokala hantverkare. Det handlar om saker där tycke och smak är avgörande och där vi inte vill tvinga på dig vår egen; bland annat fasadfärg, golvmaterial och val av färg eller tapeter på väggarna. 

SÅ HÄR GÅR KÖPET TILL
  • Vi har inga påträngande säljare som försöker stressa dig igenom köpprocessen. När du har bestämt dig gör du dina val och din beställning på vår hemsida. Självklart kan du ringa eller skicka e-post till oss ifall det är något du undrar över.
  • När vi har fått din beställning upprättar vi ett köpekontrakt. Innan vi skickar över det för signering så kontaktar vi dig för att stämma av att vi förstått varandra rätt. Vi skickar sedan avtalet med e-post som du skriver under och returnerar till oss.
  • För att avtalet ska betraktas som giltigt måste du göra din första inbetalning, s k garantibelopp, på för närvande 90 000 kronor. När detta är gjort skickar vi dig alla de handlingar som du behöver för att söka startbesked.
  • Du behöver själv skaffa en nybyggnadskarta som vanligtvis upprättas av kommunen och dess byggnadsnämnd. Vi behöver en skiss med de mått som byggnadsnämnden kräver för att kunna rita in placeringen av ditt hus. Vår rekommendation är att sträva efter ett avstånd på minst 8 meter från närliggande hus, för att undvika brandkrav. Om detta inte är möjligt kan vi, mot tillägg, bygga om de väggar som krävs med en högre brandklassning. Kontakta oss för ett exakt pris.
  • Om du av någon anledning inte får ett startbesked återbetalar vi 70 000 kronor av garantibeloppet. Mellanskillnaden på 20 000 kronor är ersättning till oss för nedlagt arbete.
  • För övriga villkor, se våra allmänna avtalsvillkor i vårt informationspaket.
det här ingår i din beställning

Husets exteriör utgörs av liggande, grundmålad panel.

Hängrännor och stuprör ingår omonterade eftersom det är bättre att montera dessa efter målning.

Innerväggarna består av obehandlade gipsskivor och behöver därför spacklas och målas, alternativt tapetseras. Vissa ytor levereras dock målade och klassificeras enligt avtal som grund målade, eftersom vi inte åtgärdar smärre ytliga skador. Väggarna är enkla att måla då högsta arbetshöjd är 1,8 meter. Väggar med höjder över 1,8 meter är redan målade av oss.

Lister levereras omålade. Du behöver alltså inte fundera på vilka lister som behövs, inte heller lägga tid på att åka till byggvaruhandeln. Vi rekommenderar målning före uppsättande.

Golvet består av golvspånskivor som är limmade mot golvbjälkarna. Innergolv ingår inte eftersom de flesta vill bestämma utseende och material själva. De flesta golv är enkla att lägga, t ex ett klickgolv tar ca 4 timmar att lägga.

Bänkskåpen i köket levereras med draglådor och utan fronter liksom överskåpen. Samtliga stommar har mått som överensstämmer med IKEAs.  

All el är med trådlösa brytare.vilket minimerar kabeldragning. I leveransen ingår takarmatur i kök och badrum samt en ljuslist under överskåpen i köket. För att underlätta för ytterligare ljusarmaturer finns praktiskt placerade eluttag.

I leveransen ingår spishäll och spisfläkt i kök. Övriga köksmaskiner, liksom tvättmaskin köper du in själv enligt en specifikation över mått som vi tillhandahåller. Orsaken till detta är dels för att förenkla garanti- och servicefrågor och dels att du ska kunna välja maskiner efter dina egna önskemål – inte våra.

All installation ska utföras av auktoriserad el- och VVS-installatör, lämpligen desamma som du anlitar för framdragning av el och VVS.

Varmvattenberedaren ingår och är monterad under taket, längst in i garderoben på bottenplanet.

För att underlätta installation av luftvärmepump finns anslutningar redan i garderoben.

I leveransen ingår transport till överenskommen plats inom Stor-Stockholm (enligt vid varje tidpunkt gällande definition från SCB). Fråga efter pris för utanför denna region.

I samband med beställningen förser vi dig med de handlingar som krävs för att söka startbesked . Du ansvarar själv för att fylla i ansökan inklusive  placering av hus på nybyggnadskarta, markhöjden på respektive fasad samt för att skicka in samtliga dessa handlingar till byggnadsnämnden i din kommun.

DET HÄR GÖR DU SJÄLV

 Vi rekommenderar luftvärmepump för uppvärmningen av huset.  Vi har förhandlat fram ett av marknadens lägsta priser för din räkning och vi lämnar ett dagsaktuellt pris vid leverans.

Märker ut vilka brandkrav de olika väggarna har (normalt, I 30 eller I 60) på ritning som vi tillhandahåller.

Du står själv för grundläggning med eller utan hjälp av lämplig hantverkare och anpassad efter de markförhållanden som råder på platsen. Vi förser dig med rekommendationer för hur detta kan göras med hjälp av tryckimpregnerad bärlina enligt grundritningar och s k markskruv från t ex Sluta Gräv AB.

Du ansvarar för att en lämplig kranbil/lyftkran med förare finns till förfogande under montagedagen. För att spara tid och pengar bör kranuthyraren vara ett lokalt företag, eftersom tillfartsvägar och uppställningsplats måste inspekteras i förväg för att säkerställa att det finns tillräckligt med plats för både kran och vår trailer. Vi tillhandahåller specifikation för storlek och vikt för respektive lyft.

För att underlätta montage ska du tillhandahålla två hantlangare för enklare göromål på stegar och tak.

det här behöver du hjälp med

Behörig installatör:

Dra fram elektricitet till huset

Installera vitvaror

Installera luftvärmepump

Installera eventuellt bredband

Grundläggare:

Anpassa grunden efter rådande markförhållanden

Använda sig av de rekommendationer vi lämnar

Om möjligt, använda s k markskruv från t ex Sluta Gräv AB

Kranförare:

I förväg inspektera tillfartsvägar och uppställningsplats

Reservera kranbil/lyftkran när du har fått leveransbesked, enligt de specifikationer vi tillhandahåller för storlek, vikt och antal lyft

Auktoriserad VVS-installatör:

Dra fram vatten och avlopp till huset

Installera disk- och tvättmaskin (förlängd vatten- och avloppsslang för diskmaskin ingår i leverans).

Kontrollera alla VVS-anslutningar inklusive de till varmvattensberedare (efter transport)

ditt attefallshus – steg för steg

När du betalat in första betalningen till oss (för närvarande 90 000 kr) kommer vi skicka det underlag som du ska lämna in till byggnadsnämnden för startbesked.

Du måste själv skaffa en nybyggnadskarta där du ritar in husets placering på tomten; normalt krävs det tre mått för att säkerställa exakt placering. Kartan beställer du från din kommun, många har en blankett för detta på sin hemsida.

I vårt underlag ingår fasadritningar. På denna måste du rita in höjden från mark till nock för respektive fasad. Enligt Boverkets regler får den högsta höjden från mark till nock vara 4 meter. Om ditt hus ligger närmare grannfastighet än 4,5 meter måste du få grannens skriftliga medgivande. Ett exempel på hur det kan se ut finns i vårt informationspaket. 

Om ditt hus hamnar närmare en annan byggnad än 8 meter så kan det förekomma krav på brandskydd, varför det är lämpligt med ett längre avstånd. Om den andra byggnaden är en komplementbyggnad, t ex ett förråd eller garage kan kravet på brandskydd vara lägre. Under 5 meter är kraven strängare eftersom en eventuell brand i detta fall även påverkar kraven på konstruktion av fönster. Om du är osäker på placeringen av ditt hus, prata med kommunens byggnadsnämnd.

När du erhållit ditt startbesked från kommunen måste vi få veta om det finns någon vägg som ska uppfylla en viss brandklass, eftersom detta påverkar priset på ditt hus.

Nu är det dags att kontakta entreprenörer för grundläggning och framdragning av vatten, el och avlopp. Innan du sätter igång, kontrollera vad som gäller i din kommun. I vårt informationspaket finns en lista över vilka entreprenörer som ska göra vad. 

När grunden är färdig och måtten är kontrollerade enligt ritning kontaktar du oss och vi börjar planera tillverkning och leverans av ditt hus. Tänk på att skydda grunden mot regn (eller snö) tills det är dags för montage.

När vi har meddelat tidpunkt för leverans, ska du kontakta det kranföretag som ska hjälpa till med avlastning och inlyft på grund. Vi rekommenderar att du anlitar ett lokalt företag eftersom kranföraren ska besiktiga tillfartsvägar samt arbetsplatsen för att försäkra sig om att det finns plats för både kranen och vår trailer så att lyften kan ske utan problem. Vi kommer att förse dig med en specifikation över storlek och vikt för lyften. Det är viktigt att hyra av kranbil sker samma dag som leverans, för att du ska slippa extra kostnader. Du måste ge oss en bekräftelse att dagarna stämmer överens.

Kom ihåg att du ska tillhandahålla två raska hantlangare som även kan arbeta på taket..

Under montagets gång behövs en yta för att temporärt ställa upp byggelement. För att dessa inte ska bli fuktiga, samt för att skona din gräsmatta, behöver du skaffa 10 träreglar eller motsvarande, som underlag för elementen.

Trailern som levererar ditt hus måste gå tillbaka efter ca 4 timmar. I de flesta fall räcker tiden gott och väl. Skulle något problem uppstå, t ex att det inte finns plats för avlyft, kostar det ca 10 000 kronor för varje extra dygn.

Om det fortfarande är något som är oklart, ring oss på 031–92 67 67 eller skicka e-post till info@maxattefall.se.

Observera att bilder, innehåll i videos och ritningar på hemsidan kan skilja sig något från det hus vi levererar. För aktuell information hänvisar vi till, vid varje tidpunkt gällande allmänna villkor och informationspaket. På samma sätt kan vårt visningshus avvika från det hus du beställer. Vi reserverar oss även för eventuella ”tryckfel” på denna hemsida

Loading...
}