studentlya eller airbnb

Vill du tjäna pengar och samtidigt få nöjda hyresgäster? Genom att bygga och hyra ut ett attefallshus kan du dryga ut vardagskassan ordentligt. En idé som passar väl i Stockholm, Göteborg och Malmö – men även i många andra delar av Sverige, inte minst i studentstäderna och på populära semesterorter. Sedan den 1 mars 2021 gäller nya regler för attefallshus, framför allt att tillåten byggnadsarea utvändigt ökade till 30 kvadratmeter, eller ca 25 kvadratmeter invändig yta.  Lägg till de ca 15 kvadratmeter extra du får med MAX Attefall så har du ännu större potential att få nöjda hyresgäster.

Med hjälp av vår kalkylator kan du räkna ut hur stor vinst du kan göra genom att hyra ut ditt MAX Atterfall. Du kan räkna ut hur stor din vinst blir beroende på hur du finansierar ditt köp, eventuell ränta samt kostnader för drift och underhåll.

läs mer

Enligt Skatteverket är de första 40.000 kronorna skattefria, dessutom får du dra av ytterligare 20 procent av bruttointäkten för att täcka driftkostnader. Du betalar sedan bara skatt på beloppet vid “Beskattningsbar inkomst”. Kalkylen bygger på en skatt på 30 procent före eventuella avdrag för t ex räntor.

Two columns
Vertical
Horizontal

KOSTNADER OCH INTÄKTER

KALKYL

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

regler för uthyrning

Skattemässigt ses ett attefallshus som ett småhus och faller därför under samma regler som uthyrning av småhus i övrigt. Det innebär att det finns ett schablonavdrag som är på 40 000 kronor. Därutöver medges avdrag med 20 procent av bruttohyran. När det gäller uppsägning gäller lite olika beroende på om det är hyresvärd eller hyresgäst som vill avsluta kontraktet. 

LÄS MER

Om hyresvärden säger upp kontraktet gäller tre månaders uppsägningstid, medan det från hyresgästens sida bara är en månad.  Det finns också särskilda regler om man hyr ut under fyra månader då det i detta fall räknas som korttidsuthyrning och konkurrerar med hotell och vandrarhem.Dessa regler innebär att längre uthyrningar kan vara mer gynnsamt rent skattemässigt. Det kan innebära stora ekonomiska möjligheter att hyra ut sitt attefallshus.  Beroende på finansiering, var i landet du bor och antalet möjliga hyresgäster, är det möjligt att tjäna mellan 8 000 och 13 000 i månaden efter skatt. Kan du dessutom kombinera t ex studentboende eller veckopendlare med sommargäster kan beloppet bli ännu högre. Pengar som kan finansiera hela ditt köp av attefallshuset och bygga till extra utrymme i form av en friggebod, vilket i sin tur skapar förutsättningar för ännu högre hyresinkomster,

MAX Attefall ger 10 extra kvadratmeter bruksyta – 40 kvm jämfört med 30 kvadrat i vanliga attefallshus.  Förutsättningarna för uthyrning är därför extra goda. Pengarna du tjänar kan du till exempel använda till att bygga ut ditt attefallshus med en friggebod med mellanliggande, taktäckt terrass, vilket i sin tur ökar husets attraktionskraft ytterligare, inte minst för sommargäster.

Observera att bilder, innehåll i videos och ritningar på hemsidan inte är en leveransspecifikation och kan skilja sig något från det hus vi levererar. För aktuell information hänvisar vi till, vid varje tidpunkt gällande allmänna villkor och informationspaket. På samma sätt kan vårt visningshus avvika från det hus du beställer. Vi reserverar oss även för eventuella ”tryckfel” på denna hemsida.

Loading...
}