DET LÖNAR SIG ATT VARA TVÅ ÄGARE OM NI SKA ANVÄNDA ATTEFALLSHUSET FÖR UTHYRNINGSVERKSAMHET

DET LÖNAR SIG ATT VARA TVÅ ÄGARE OM NI SKA ANVÄNDA ATTEFALLSHUSET FÖR UTHYRNINGSVERKSAMHET

Om du har tänkt att använda ditt attefallshus för att hyra ut till turister som bor i huset under en begränsad tid kan du vara tvungen att redovisa moms om intäkten är över 80 000 kronor exkl moms per år. Ett sätt att slippa detta är att ni är två som äger huset tillsammans, då ni kan dela upp hyresintäkten er emellan. Tillsammans kan ni ha en hyresintäkt på 2 x 80 000 kr = 160 000 kr utan att behöva redovisa moms. Om intäkten är större än 160 000 kr per år betalar ni bara moms på det överskjutande beloppet. Momsen på uthyrningen är 12 procent.
 
Om du betalar moms på uthyrningen kan du göra avdrag för moms på inköp som har med uthyrningen att göra, till exempel sängkläder, städprodukter och avgifter till eventuella förmedlare, t ex AirBnB. Däremot kan du inte få avdrag för moms på inköp som avser själva attefallshuset, t ex reparationer och inköp av möbler.
 
FÖRSLAG TILL NYA REGLER FÖR PRIVATUTHYRNING

FÖRSLAG TILL NYA REGLER FÖR PRIVATUTHYRNING

Enligt bostadsminister Andreas Carlson (KD) behöver bostadsmarknadens ”strukturella problem” mötas med olika åtgärder, varav mer uthyrning av privatbostäder är en.
– Det finns betydande potential, till exempel i stora villor, säger Andreas Carlson.
Han pekar på att den som idag vill hyra ut både en lägenhet i villakällaren och ett Attefallshus på villatomten, riskerar att få uthyrning av två enheter klassad som näringsverksamhet. Förslag som underlättar uthyrning av villalägenheter ska läggs fram under mars 2025.
VIKTIGT MED FÖRETAGSFÖRSÄKRING OM DU DRIVER FIRMA FRÅN DITT MAX ATTEFALL

VIKTIGT MED FÖRETAGSFÖRSÄKRING OM DU DRIVER FIRMA FRÅN DITT MAX ATTEFALL

Fördelarna med att driva företag från ditt MAX Attefall är många. Det är oftast billigare och mer praktiskt än att hyra ett kontor. Dessutom går det ju att använda till annat när arbetsdagen är slut. Men man måste göra skillnad på det som är privat och det som tillhör ditt företag, inte minst när det gäller försäkringar.
En vanlig missuppfattning är att företagare tror att hemförsäkringen täcker hemmakontoret och därför inte behöver någon företagsförsäkring. Men faktum är att en företagsförsäkring behövs så gott som alltid, oavsett vilken bransch du är verksam inom. Om du till exempel har ditt e-handelslager i ditt attefallshus gäller inte din hemförsäkring om någon bryter sig in och stjäl saker. Du kan läsa mer om företagsförsäkringar här.
MED MAX ATTEFALL FÅR DU 50% MER NÄR DU HYR UT TILL TURISTER

MED MAX ATTEFALL FÅR DU 50% MER NÄR DU HYR UT TILL TURISTER

Att hyra ut sitt attefallshus till turister har blivit allt populärare. För att slippa allt trassel med kontrakt, försäkringar och betalningar använder sig många av AirBnB. Det är viktigt att lägga ner tid på att få huset inbjudande och fräscht, och lägga upp fina bilder både på ut- och insidan. Att erbjuda wi-fi är också viktigt. Det är viktigt att man får bra betyg från de första gästerna vilket, i sin tur, lockar nya gäster. Fler tips om hur du får ut det mesta från din uthyrning kan du få på airbnb.se.
För ett attefallshus i t ex Båstad uppskattar AirBnB en hyresintäkt på minst 9 000 kr per vecka tack vare de två separata sovrummen, jämfört med drygt 6 000 kr för ett vanligt attefallshus. I Kivik och på Gotland kan du få över 11 000 kr. På AirBnBs hemsida kan du räkna ut hur mycket du kan få på din ort.
På populära turistorter, t ex Båstad, är det normalt inga problem att hyra ut hela sommaren vilket innebär över 100 000 kr i extra inkomst. De första 40 000 kr behöver du varken deklarera eller skatta för. Dessutom får du dra av 20% av hela hyresinkomsten. För en inkomst på 100 000 kr blir därför den beskattningsbara inkomsten “bara” 40 000 kr (100 000 – 40 000 – (100 000 x 0,2)). På det betalar du 30% i skatt, d v s 12 000 kr. Din nettoinkomst blir alltså 88 000 kr. Dessutom får du dra av dina kostnader för uthyrningen, t ex wi-fi, el, städning m m. Allt detta innebär att du kan betala av ditt MAX Attefall på mindre än åtta år. Sedan kan du ju också hyra ut huset resten av året och då blir ju kalkylen ännu bättre.
GLÖM INTE ATT ÄNDRA FÖRSÄKRINGEN

GLÖM INTE ATT ÄNDRA FÖRSÄKRINGEN

Enligt en undersökning som försäkringsbolaget If har genomfört har drygt hälften missat att meddela sitt försäkringsbolag om att de har byggt ett attefallshus,. Detta kan naturligtvis påverka möjligheten till ersättning vid skada. Antal toaletter eller badrum är exempel sådant som påverkar priset på hemförsäkringen. Tänk även på att det finns brandregler som styr var på tomten du kan bygga ditt hus. Hör av dig till oss på info@maxattefall.se så skickar vi ett exemplar.
 
 
 
 
Genom att boosta det här inlägget kan du nå upp till 323 fler personer om du spenderar 180 kr.
Boosta
Alla reaktioner:

1

 
 
 
Gilla
 

 

 
 
Kommentera
 
 
Dela
 
 
ÖKADE MÖJLIGHETER ATT HYRA UT ATTEFALLSHUS

ÖKADE MÖJLIGHETER ATT HYRA UT ATTEFALLSHUS

Boverket har genomfört nya beräkningar av det nationella behovet av bostäder för perioden 2023–2030. Enligt Boverkets beräkning behövs 67 300 nya bostäder årligen till och med 2030. Det är en ökning med sex procent fler bostäder än den beräkning Boverket tog fram för ett år sedan. – Att bostadsbyggandet nu kraftigt bromsat in innebär att de utmaningar bostadsmarknaden stått inför under lång tid riskerar att bestå och sannolikt förvärras under denna beräkningsperiod. Personer som står utanför bostadsmarknaden riskerar att få ännu svårare att ta sig in och trångboddheten riskerar att öka, säger Bengt J Eriksson bostadsmarknadsexpert på Boverket.

Tråkiga nyheter förstås för alla som har svårt att hitta bostad, inte minst studerande och andra ungdomar, men positivt för alla attefallshusägare som vill få en extra inkomst. Kom ihåg att skattereglerna för uthyrning av egen fastighet är mycket förmånliga. Vill du veta mer om det kan du gå till denna sida https://www.boupplysningen.se/hyra-ut/skatt-vid-uthyrning
}