ÖKADE MÖJLIGHETER ATT HYRA UT ATTEFALLSHUS

October 23, 2023

Boverket har genomfört nya beräkningar av det nationella behovet av bostäder för perioden 2023–2030. Enligt Boverkets beräkning behövs 67 300 nya bostäder årligen till och med 2030. Det är en ökning med sex procent fler bostäder än den beräkning Boverket tog fram för ett år sedan. – Att bostadsbyggandet nu kraftigt bromsat in innebär att de utmaningar bostadsmarknaden stått inför under lång tid riskerar att bestå och sannolikt förvärras under denna beräkningsperiod. Personer som står utanför bostadsmarknaden riskerar att få ännu svårare att ta sig in och trångboddheten riskerar att öka, säger Bengt J Eriksson bostadsmarknadsexpert på Boverket.

Tråkiga nyheter förstås för alla som har svårt att hitta bostad, inte minst studerande och andra ungdomar, men positivt för alla attefallshusägare som vill få en extra inkomst. Kom ihåg att skattereglerna för uthyrning av egen fastighet är mycket förmånliga. Vill du veta mer om det kan du gå till denna sida https://www.boupplysningen.se/hyra-ut/skatt-vid-uthyrning
}